O projekcie

 

Boso, ale w ostrogach. Jak Żory do niepodległej Polski zmierzały

– to wspólny projekt Fundacji Sztuka i Muzeum Miejskiego w Żorach, którego celem jest popularycacja wiedzy o historii Polski w latach 1918-1922 i powstaniach śląskich w Żorach.

Przygotowana  w ramach projektu wystawa online, wciąż otwarta i systematycznie rozbudowywana, opowiada o procesie przyłączenia Śląska do Polski – z prespektywy „cichego, spokojnego miasteczka”, jak pisał o Żorach w roku 1919, redaktor ukazującej się tu gazety – stanowiącym integralną część wszystkich działań zmierzających do odrodzenia się wolnej i suwerennej Rzeczypospolitej, a także korzyściach wynikających z procesu kształtowania się tożsamości Ślązaków w niepodległej Polsce. Wystawa przybliża uczestnikom projektu nie tylko historię, ale także społeczny i kulturowy koloryt tamtych czasów, w tym przywołuje nazwiska ludzi, którzy odegrali istotną rolę w procesie kształtowania się tożsamościowych i niepodległościowych ambicji obywateli, wskazuje miejsca i zabytki – świadków jednej z najpiękniejszych kart historii Żor, a więc i Śląska, przybliża sylwetki śląskich liderów lokalnej społeczności, jak Bonifacy Bałdyk czy Julian Samulowski.

Realizacja projektu inicjuje przygotowanie solidnego źródła wiedzy o historii powstań śląskich w Żorach i okolicy, i ich rezultatach w ujęciu historycznym, społecznym i kulturowym. Powstanie w efekcie specjalna oferta edukacyjna, adresowana do szkół, obejmująca lekcje muzealne, zajęcia, wykłady i fora dyskusyjne, prowadzone pod merytoryczną opieką pracowników Muzeum w Żorach, również w zainteresowanych placówkach oświatowych, której istotą będzie inspirowanie młodzieży do podejmowania działań popularyzujących wiedzę o powstaniach w ich szkołach i społecznościach.